არასრულწლოვანთა ქორწინების საგანგაში სტატისტიკა საქართველოში

ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, 18 წლამდე ასაკის ყოველი ადამიანი ითვლება ბავშვად ან არასრულწლოვნად. ადრეული, ანუ ნაადრევი ქორწინება არის ოფიციალური (რეგისტრირებული)

გაუზიარე მეგობრებს
Read more
share